XXXIII Niedziela Zwykła, 13 listopada 2022 r.

 • Dzisiaj:
  • W drugą niedzielę listopada od 2009 roku obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Naszą modlitwą wspieramy dzisiaj chrześcijan na całym świecie, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary. Dziś także z inicjatywy papieża Franciszka obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich.
  • Przed naszym kościołem odbywa się kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przeznaczony na operację serca małej Emilki. Więcej informacji: https://www.siepomaga.pl/emilia-taczala
 • Liturgia słowa:
  • Każda liturgia, zwłaszcza liturgia Eucharystii jest wydarzeniem, w którym dokonuje się uświęcenie człowieka i uwielbienie Boga. W trosce o to, abyśmy mogli jak najgłębiej i najowocniej przeżywać Mszę św. zachęcam wszystkie chętne osoby do włączania się w posługę proklamowania Słowa Bożego – I i II czytania oraz śpiewu psalmu responsoryjnego.
 • Rada duszpasterska:
  • Zachęcam do zgłaszania kandydatów do nowej rady duszpasterskiej. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada br. 
 • Darczyńcy:
  • Dziękuję Parafianinowi, który zezrębkował gałęzie nagromadzone na terenie parafialnym podczas jesiennych porządków.
  •  Dziękuję Darczyńcom, którzy ofiarowali na potrzeby naszej wspólnoty: 50, 100 i 200 PLN.
 • W tym tygodniu patronują nam:
  • Czwartek, 17 listopada – Święta Elżbieta Węgierska (1207-1231), córka króla Węgier, najpierw gorliwa żona i matka, później tercjarka Świętego Franciszka, oddana pokucie i dziełom miłosierdzia;
  • Piątek, 18 listopada – Błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.