XV Niedziela Zwykła, 16 lipca 2023 r.

Dziś:

  • Na cmentarzu o godz. 11.15 rozpocznie się Różaniec wypominkowy, a o godz. 12.00 oprawimy Mszę Św. w intencji zmarłych. 

Niedziela:

  • Wspominając św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Św. dokonamy obrzędu błogosławieństwa kierowców oraz pojazdów mechanicznych, modląc się o roztropne ich wykorzystywanie.

Cmentarz:

  • Na naszym cmentarzu spoczywa 1378 osób; znajduje się tu 927 grobów; 434 grobów już ma dysponenta, a 493 – jeszcze go nie ma.
  • Przypominam, że zgodnie z postanowieniem Rady duszpasterskiej aktualnie nowe groby na cmentarzu są udostępniane wyłącznie zmarłym parafianom. Do czasu powiększenia terenu cmentarza nie ma możliwości uzyskania nowego grobu dla osób żyjących. Procedury administracyjne związane z poszerzeniem cmentarza nadal się toczą. 
  • Na stronie internetowej parafii jest dostępna wyszukiwarka grobów, która umożliwia wysłanie informacji o ewentualnych błędach w nazwiskach i datach osób pochowanych. 
  • W przeglądarce internetowej zaznaczono na zielono groby, które mają, a na czerwono – nie mają dysponenta. Kwestię dysponowania grobem należy uregulować osobiście w kancelarii parafialnej.
  • Dziękuję Dysponentom i innym Osobom, które systematycznie wnoszą opłaty za groby zarówno puste jak i zajęte. Wpłaty można dokonać w kancelarii parafialnej lub przelewem bankowym – objaśnienie jak to robić odnajdziemy na nowej stronie internetowej parafii.
  • Planując przeprowadzenie prac budowlanych na cmentarzu (np. ustawienia lub wymiany nagrobka, wykonania opaski wokół grobu, ustawienia ławki) dysponent grobu powinien uprzednio uzyskać w kancelarii parafialnej przepustkę na wjazd dla firmy kamieniarskiej.

Darczyńcy:

  • Dziękuję Darczyńcom, którzy przekazali na potrzeby naszej wspólnoty: 2 x 200 PLN.

W tym tygodniu:

  • Sobota, 22 lipca – św. Maria Magdalena (I w.), uczennica Jezusa, Apostołka Apostołów (wspomnienie obowiązkowe).