Wspieramy misjonarzy

You are currently viewing Wspieramy misjonarzy

W dniach 24-31 lipca 2022 będzie obchodzony 23. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel.

Ofiary można składać do puszki w kościele lub wpłacać bezpośrednio na konto MIVA Polska ul. Byszewska 1 skr. poczt 112, 03-729 Warszawa 4

nr konta (PLN):  69 1240 1037 1111 0000 0691 6802

Pomoc MIVA Polska w 2021 roku w liczbach:
• Liczba zrealizowanych projektów: 137
• Liczba zakupionych pojazdów: 1336
• Liczba krajów świata, w których były realizowane projekty: 35
• Łącznie przekazana przez MIVA Polska suma na misyjne pojazdy : 1.013.168 Euro