Włącz się w Liturgię Słowa

You are currently viewing Włącz się w Liturgię Słowa

Jak to zrobić?

  1. Przeczytaj w domu teksty Liturgii Słowa na dany dzień
  2. W kościele przed Mszą św. weź ze stojaka tabliczkę z zaznaczoną posługą – I czytanie, Psalm lub II czytanie
    • możesz podejść do lekcjonarza znajdującego się na ambonie i upewnić się, że przygotowałeś odpowiedni tekst;
    • możesz podejść do organisty, aby uzgodnić melodię psalmu responsoryjnego.
  3. W odpowiednim momencie Mszy św. podejdź do ambony i przeczytaj czytanie lub zaśpiewaj psalm 
    • tabliczkę z zaznaczoną posługą możesz pozostawić na ambonie.