V Niedziela Zwykła, 4 lutego 2024 r.

Dzisiaj:

 • Przeżywamy dzisiaj pierwszą niedzielę miesiąca. Po Mszy św. o godz. 8.00 rozpocznie się Adoracja Eucharystyczna trwająca do godz. 10.00.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę gospodarczą, które są przeinaczone między innymi na poprawienie i zabezpieczenie studzienek burzowych.

Niedziela:

 • W przyszłą niedzielę, 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego. Podczas wszystkich Mszy św. będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych.

Przypomnienia:

 • Przypominam o możliwości i zachęcam do włączanie się w Liturgię Słowa poprzez czytanie lekcji i śpiewanie psalmu responsoryjnego. Pomocą w tym celu są tabliczki znajdujące się przy ambonie.
 • Z racji trwającego remontu domu parafialnego, proszę w sprawach kancelaryjnych zgłaszać się do zakrystii – od poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz. 18.00.
 • Przypominam, że każda książka katolicka posiada imprimatur, czyli oficjalną aprobatę władz kościelnych i pozwolenie na druk wydawane przez miejscowego biskupa lub prowincjała zakonu. Do publikacji religijnych nie posiadających imprimatur należy podchodzić z rezerwą. 

Darczyńcy:

 • Dziękuję Darczyńcom, którzy przekazali ofiary na potrzeby wspólnoty parafialnej: 2×100, 200 i 1000 PLN.

Nekrologi:

 • W minionym tygodniu odeszła do Domu Ojca Niebieskiego śp. Marian Koziński – 76 lat. Wieczny odpoczynek…

W tym tygodniu patronują nam:

 • W poniedziałek, 5 lutego – św. Agata, której wstawiennictwu przypisuje się ocalenie jej rodaków po wybuchu Etny i z tej okazji błogosławi się chleb jako znak dobroci oraz wodę, która chroni przed niebezpieczeństwem ognia.
 • We wtorek, 6 lutego – św. Paweł Miki z 25 towarzyszami – to japońscy misjonarze i męczennicy, którzy w tym dalekim kraju głosili Ewangelię i dla niej ponieśli śmierć.
 • W sobotę, 10 lutego – św. Scholastyka, bliźniacza siostra św. Benedykta, którą cechowały wielka wiara i ufność wobec Pana Boga.