Oświadczenie Rady Duszpasterskiej w związku z publikacjami dotyczącymi św. Jana Pawła II