Gratulujemy odznaczonym parafianom

You are currently viewing Gratulujemy odznaczonym parafianom

Podczas Sumy odpustowej, 11 września br. Ks. Prałat Adam Lewandowski nadał w imieniu Abp Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego odznaczenia LUMEN MUNDI zasłużonym pracownikom naszej parafii: 

Pani Elżbiecie Sawickiej – za pełne oddania 30-letnie dbanie o czystość i piękno świątyni;

Panu mgr inż. Wiktorowi Pydzie – za 34-letnie animowanie śpiewu liturgicznego jako organista;

Panom Janowi i Łukaszowi Rzechułom – za sumienną 18-letnią pracę w zakrystii.

Gratulujemy odznaczonym i dziękujemy za ich posługę w dąbrowickiej wspólnocie parafialnej.