Apel Policji

You are currently viewing Apel Policji

Policja zwraca się z apelem o czujność zwłaszcza do osób starszych, aby nie dać się okraść metodą na tzw. „wnuczka” lub „policjanta”. Funkcjonariusze proszą, aby nie przekazywać większych sum pieniędzy nieznajomym osobom ani nie wypłacać ich z banku, bez wcześniejszego skontaktowania się z bliskimi osobami z rodziny. Proszą również, aby objaśnić starszym osobom z rodziny i sąsiedztwa jaki jest schemat wyłudzania pieniędzy wspomnianymi wyżej metodami.