Parafia

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dabrowicy

O nas

Od XIV wieku do początku XVIII wieku Dąbrowica była siedzibą rodu Firlejów. Posiadali oni tutaj zamek, który uległ zniszczeniu w czasach najazdu szwedzkiego. Pozostałością po zamku jest wieża. Obok zamku istniała kaplica pw. św. Mikołaja wyposażona w dwa łany pola i łąki. Od 1532 r. przebywał tu kapelan. Kiedy w okresie reformacji ród Firlejów przeszedł na protestantyzm, kapelan musiał opuścić Dąbrowicę. W 1557 r. kaplicę zamieniono na zbór protestancki. W 1598 r. została ona odnowiona i przywrócona na cele kultu katolickiego. Powrócił do niej kapelan. Na początku XVIII w. zamek i kaplica zostały zniszczone i nie powróciły do dawnej świetności.

Po I wojnie światowej majątek wykupili Ojcowie Jezuici, z przeznaczeniem na zaplecze gospodarcze dla powstającego w Lublinie Kolegium Bobolanum. Po nabyciu majątku Jezuici w jednym z dawnych pomieszczeń zamkowych urządzili kaplicę pw. Narodzenia NMP (1919 r.). Dnia 19 marca 1950 r. biskup lubelski Piotr Kałwa erygował parafię w Dąbrowicy, która terytorialnie wyłoniła się z parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie i dysponowała prawie 50 hektarami gruntów. Kilka dni po utworzeniu parafii jej majątek został przejęty przez Państwowy Fundusz Ziemi. W 1953 r. utworzono cmentarz grzebalny. Jezuici przebywali w Dąbrowicy do 6 lutego 1961 r. prowadząc duszpasterstwo parafialne, a po nich administrowanie parafią przejęli kapłani diecezji lubelskiej. W 1973 r. przebudowano kaplicę, którą ostatecznie w 1990 r. rozebrano. W latach 1987-1990 wzniesiono nową świątynię parafialną według projektu mgr inż. Jadwigi Jamiołkowskiej. Dnia 22 kwietnia 1990 r. biskup lubelski Bolesław Pylak dokonał poświęcenia nowego kościoła. W latach 1991-93 wybudowano dom parafialny. Dzwonnica wraz z nowymi dzwonami powstała w 1994 r. W części odbudowanych pomieszczeń dawnego zamku utworzono Centrum Caritas Dom Spotkania.

Pierwotnie parafia należała do dekanatu lubelskiego, następnie do dekanatu Lublin-Podmiejski, a od listopada 1982 r. należy do dekanatu konopnickiego.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – 8 września

Uroczystości odpustowe: Niedziela po 8 września

Dąbrowica

Kolonia Płouszowice

Płouszowice

Lublin: ul. Deszczowa, ul. Główna, ul. Nałęczowska, ul. Przejrzysta, ul. Stroma, ul. Urodzajna, ul. Ustronna i ul. Zakątek

Duszpasterze

Kapłani, którzy aktualnie posługują w naszej parafii.

Dąbrowica_052

ks. dr Waldemar Głusiec

proboszcz

Data święceń: 2 czerwca 2001 r.

Proboszcz w Dąbrowicy: od 18 stycznia 2021 r.

Wykształcenie: dr (bioetyka), mgr (teologia)

Imieniny: 5 maja

 

P1166091 2

ks. mgr Michał Paśnik

rezydent

Data święceń: 29 maja 2021 r.

Wikariusz w Dąbrowicy: 1 lipca 2021 r. – 31 grudnia 2023 r.

Rezydent w Dąbrowicy: od 1 stycznia 2024 r.

Wykształcenie: mgr (teologia)

Imieniny: 29 września

Dotychczasowi Duszpasterze

Proboszczowie, wikariusze i rezydenci

Powołania

Pochodzą z naszej parafii.

Zgromadzenia zakonne

Na terenie parafii dwa zgromadzenia zakonne posiadają swoje domy.

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza

Congregatio Ancillarum Matris Boni Pastoris

Zgromadzenie zakonne – bezhabitowe

Zgromadzenie powstało pod koniec XIX w. w Warszawie. Złożyli je bł. Honorat Koźmiński wraz z Ludwiką Moriconi i matką Heleną Bułharowską, a zatwierdził św. Jan Paweł II w dniu 3 kwietnia 1994 r. Wyznaczonym przez założyciela charyzmatem sióstr jest szukanie zagubionych, w celu pozyskania dla Boga osób żyjących niezgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej, szczególnie dziewcząt i dzieci narażonych na demoralizację. Obecnie siostry (ponad 100) pracują jako katechetki, organistki, zakrystianki, lekarki i pielęgniarki.  Prowadzą ośrodek szkolno-wychowawczy dla dziewcząt z zaburzeniami zachowania, a także świetlice środowiskowe i przedszkola. Swoją modlitwę, pracę i życie wspólnotowe podejmują w łączności z Matką Dobrego Pasterza.

Na terenie naszej parafii znajduje się Przedszkole św. Franciszka powadzone przez Siostry Pasterzanki.

Kontakt:

Dąbrowica 158
tel. 081 5021415

https://www.pasterzanki.pl

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Congregatio Franciscalium Missionariarum a Maria (FMM)

Zgromadzenie zakonne – habitowe

Zgromadzenie powstało w Indiach pod koniec XIX w. Jego założycielką jest Francuzka, Helena de Chappotin – siostra Maria od Męki Pańskiej, a papież Pius IX zatwierdził je 6 stycznia 1877 r. Od samego początku zgromadzenie miało charyzmat misyjny i powszechny. Siostry (dziś ponad 6 tysięcy) są obecne na wszystkich kontynentach, w 67 krajach świata, gotowe pójść z orędziem Ewangelii wszędzie i do wszystkich. Życie sióstr wypełnia modlitwa, życie wspólnotowe i bardzo różne posługi, zależne od potrzeb miejsca, w którym dana wspólnota się znajduje. Wszystko w życiu sióstr ma służyć naśladowaniu Chrystusa i budowaniu Jego Królestwa.

Na terenie naszej parafii znajduje się dom formacyjny i rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek. Tu również dziewczęta rozpoczynają drogę życia zakonnego w postulacie.

Kontakt:

Nałęczowska 241, Lublin
Tel. 081 5020801

http://www.fmm.opoka.org.pl

Dom Rekolekcyjny

Na terenie parafii funkcjonuje dom rekolekcyjny.

Usytuowany jest na obszernej, zadrzewionej działce, w miejscu, którego historia sięga XIV wieku i pamięta czasy swojego pierwszego właściciela – magnackiej rodziny Firlejów. Cicha okolica Domu i unikalny nałęczowski klimat sprzyjają relaksowi i zdrowemu wypoczynkowi, a niezwykła przeszłość dodaje szczególnego uroku – dąbrowiccy goście do dziś mogą podziwiać wspaniałą zabytkową wieżę, pozostałość dawnego zamku i pałacu oraz symbol dawnej świetności posiadłości.

Oferta:

Pokoje 2, 3, 4, i 5 – osobowe

2 kaplice

3 sale konferencyjne

Kontakt:

Dąbrowica 130A,
21-008 Tomaszowice

e-mail: agitek@tlen.pl
tel. 604-245-245

https://lublin.caritas.pl/dom-spotkania/

Echo Dąbrowicy

Czasopismo parafialne

Współpracujemy z: