Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1/DP/2023

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy,Dąbrowica 132,21-008 TomaszowiceNIP: 713231707 przystępuje do realizacji projektu „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w budynku plebanii należącym do Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Dąbrowicy” finansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego likwidacji barier architektonicznych w budynku plebanii należącym do Parafii.

Zapytanie ofertowe nr 2/DP/2023

W związku z realizacją przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicyprojektu Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w budynku plebanii należącym do Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Dąbrowicy“, finansowanego ze środków PEFRON w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” zapraszamy do składania ofert na Wykonanie, dostawę oraz montaż 5 tabliczek informacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących, w alfabecie Braille’a, w tym 1 tyflograficznej.