Duszpasterstwo

Dzieci – Młodzież – Dorośli

Dzieci i młodzież

 Liturgiczna Służba Ołtarza – Schola Dziecięca – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Liturgiczna służba ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza to grupa zrzeszające chłopców oraz mężczyzn, którzy pragną być bliżej Boga i angażować się w liturgię. Aktualnie LSO w naszej parafii liczy w swoich szeregach 10 osób: 6 ministrantowi i 4 lektorów. Przed promocjami zarówno ministranckimi jak i lektorskimi kandydaci przechodzą serię spotkań, czyli tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami i lektorami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej.

LSO Archidiecezji Lubelskiej

Asystowanie kapłanom zarówno podczas dużych uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codziennej Mszy Świętej oraz nabożeństw.

 • Głównym zadaniem lektorów jest czytanie Pisma Świętego podczas Liturgii Słowa.
 • Głównym zadaniem ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i asystowanie księdzu podczas Liturgii Eucharystycznej.

Co druga sobota, godz. 10.00

ks. Michał Paśnik

Schola Dziecięca

Sobota, godz. 11.00

s. Ałła Dembrovska FMM

Zastęp Harcerek "Nurt"

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

Od 2021 roku w parafii w Dąbrowicy działa 6-osobowy zastęp Nurt. Jak mówi Zastępowa Anna Bielawska: “Jesteśmy jednym z pięciu zastępów w 22 Lubelskiej Drużynie Harcerek “Potok” i jedynym, który pracuje na terenie Dąbrowicy. Nasza działalność nie ogranicza się tylko do sobotnich zbiórek. Bierzemy udział w różnego rodzaju służbach, akcjach charytatywnych, obozach i zimowiskach. Co tydzień poznajemy nowe rzeczy, zdobywamy nowe umiejętności i przeżywamy nowe przygody. Dołącz do nas, zapraszamy!”

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Sobota, godz. 11.30

ks. Waldemar Głusiec

katolickie stowarzyszenie młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zostało powołane do istnienia w Krakowie w dniu 5 lutego 1934 r. Jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym młodych katolików świeckich pozostającym pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego. Odział KSM powstał w 2022 r. i liczy 11 członków.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Piątek, godz. 19.00

ks. Michał Paśnik

Młodzież i Dorośli

Grupa Akademicka – Akcja Katolicka – Domowy Kościół – Żywy Różaniec – Rycerstwo Niepokalanej – Schola Lumina – Rodzina Radia Maryja – Krąg Biblijny – Redakcja Echa Dąbrowicy

Grupa Akademicka

Sobota, godz. 19.00

ks. Michał Paśnik

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka (AK) jest stowarzyszeniem katolickim dla ludzi świeckich powołanym w 1928 roku przez papieża Piusa XI. W Polsce stowarzyszenie AK zawiązało się w 1930 roku na mocy formalnej decyzji Konferencji Episkopatu obradującej w Poznaniu. Jej głównym celem jest formacja duchowa, moralna i kulturalna, a terenem jej działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Zadaniem członków AK jest oddziaływanie na bliskie środowisko, a także tam, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech oraz bł. Stanisław Starowieyski.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Dąbrowicy powstał z inicjatywy ks. Proboszcza Zygmunta Lipskiego w roku 1997. Obecnie Oddział liczy 7 członków i 2 kandydatów.

Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej
 • Oprawa Mszy Świętej o godz. 10.00 w każdą 3. niedzielę miesiąca
 • Współorganizacja Drogi Krzyżowej po ulicach miejscowości w Wielki Piątek
 • Przygotowanie 3. ołtarza eucharystycznego podczas procesji w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
 • Organizowanie zbiórki na stypendia dla młodzieży we współpracy z Fundacją “Dzieło Nowego Tysiąclecia”
 • Dystrybucja “Kremówek Papieskich”
 • Przygotowanie prezentów mikołajkowych dla dzieci
 • Dystrybucja paczek z darami rzeczowymi dla ubogich rodzin w parafii przed Wielkanocą i Narodzeniem Pańskim

Pierwszy czwartek miesiąca, godz. 18.30

ks. Waldemar Głusiec

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest ruchem świeckich dla małżeństw sakramentalnych, inspirowany duchowością Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Powstał w 1973 r. i stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie. Aby dojść do prawdziwej duchowej jedności małżeńskiej, każde z małżeństw stopniowo stara się wprowadzić w swoje życie konkretne elementy wewnętrznej pracy duchowej, czyli tak zwane zobowiązania: spotkanie ze Słowem Bożym; modlitwa osobista (rozmyślanie); modlitwa małżeńska; modlitwa rodzinna; dialog małżeński; reguła życia; przeżycie rekolekcji (przynajmniej raz w roku); systematyczne uczestnictwo w spotkaniach w kręgu (małej grupie – skupiającej od 4 do 7 małżeństw), które odbywa się raz na miesiąc.

W naszej parafii istnieją 2 kręgi Domowego Kościoła, w których działa jedenaście par małżeńskich wraz z dziećmi.

Domowy Kościół – Archidiecezja Lubelska
 • Oprawa Mszy Świętej o godz. 10.00 w każdą 1. niedzielę miesiąca
 • Przygotowanie 2. ołtarza eucharystycznego podczas procesji w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
 • Prowadzenie jednego nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście

Raz w miesiącu – w domu jednego z małżeństw

ks. Waldemar Głusiec – I Krąg

ks. Michał Paśnik – II Krąg

Chór CANTEMUS DOMINO

Chór „Cantemus Domino” Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy działa od kwietnia 2022 r. Założycielem i dyrygentem chóru jest Agata Weremczuk-Cymerman.
 • Oprawa muzyczna uroczystych liturgii

Próby chóru – sobota godz. 8.30

ks. Waldemar Głusiec

Różaniec Rodziców za dzieci

Różaniec rodziców za dzieci powstał w katolickiej wspólnocie modlitewno-ewangelizacyjnej Marana Tha w Gdańsku-Oliwie w 2001 roku. Wszystko rozpoczęło się od rekolekcji, w których uczestniczyli małżonkowie Ewa i Ireneusz Rogalowie z Gdańska. Uświadomili sobie wtedy, że własne upadki, zaniedbania i słabości mogą wpływać na życie ich dzieci. Wpadli na pomysł, aby w większej grupie rodziców rozpocząć modlitwę w intencji swoich dzieci.

Rodzic codziennie modli się przydzieloną tajemnicą – dziesiątką różańca, którą samodzielnie zmienia w następnym miesiącu na kolejną. W ten sposób, każdego dnia za dzieci z danej róży, odmawiany jest cały różaniec. Raz w miesiącu członkowie Różańca spotykają się na Mszy św., która jest odprawiana w intencji rodziców i dzieci.

W naszej parafii działa 1 Koło Różańca Rodziców – św. Rity

Różaniec Rodziców

 
 • Prowadzenie Nabożeństw Różańcowych w październiku

ks. Waldemar Głusiec

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec to ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej “różą”, która składa się 20 osób. Każda osoba z “róży” przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych w intencjach podanych przez Kościół.

W naszej parafii funkcjonuje 5 Kół Żywego Różańca:

Matki Bożej Fatimskiej
Św. Andrzeja
Św. Jadwigi
Św. Maksymiliana
Św. Pio
 

Żywy Różaniec

 • Prowadzenie Nabożeństw Różańcowych w październiku
 • Przygotowanie 4. ołtarza eucharystycznego podczas procesji w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Ostatnia niedziela miesiąca – 12.30

ks. Waldemar Głusiec

Rycerstwo Niepokalanej

Twórcą Milicji Niepokalanej, bo taką pierwotnie nosiło nazwę Rycerstwo jest św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941). Zainicjowany 16 października 1917 r. przez św. Maksymiliana ruch jest otwarty na wszystkich: tak na świeckich jak na osoby duchowne. Oficjalnie został zatwierdzony przez Kościół dokonał 2 stycznia 1920 r. Statutowym celem działalności tego stowarzyszenia jest: “staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów, oraz uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.” Krajowe Centrum Rycerstwa Niepokalanej znajduje się w Niepokalanowie, a jego organem prasowym jest czasopismo “Rycerz Niepokalanej”.

Rycerstwo Niepokalanej
 • Udział we Mszy św. o godz. 18.00 w każdy 8. dzień miesiąca
 • Opieka nad kaplicą i relikwiami św. o Maksymiliana Marii Kolbe
 • Propagowanie kultu Maryi Niepokalanej i Cudownego Medalika

Ósmy dzień miesiąca – godz. 18.00

ks. Waldemar Głusiec

Schola Lumina

Parafialna Schola “Lumina” (Światła) zawiązała się w 1998 roku. Podstawowym obszarem jej posługi jest ubogacanie muzyką i śpiewem liturgii niedzielnej Mszy Świętej. Grupa zapewnia oprawę muzyczną w czasie uroczystości kościelnych oraz innych wydarzeń takich jak: rekolekcje parafialne, śluby… Siłę grupy stanowi zróżnicowanie wiekowe jej członków, dzięki czemu współgrają ze sobą doświadczenie i młodość. 

 • Oprawa muzyczna uroczystych liturgii
 • Udział w parafialnych pracach społecznych

???

ks. Waldemar Głusiec

Rodzina radia Maryja

Działające w Dąbrowicy Terenowe Koło Przyjaciół Radia Maryja skupia 10 słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam oraz wchodzi w skład ogólnopolskiej i światowej Rodziny Radia Maryja. Podstawowym zadaniem osób skupionych w Kole jest duchowe i materialne wsparcie rozgłośni przejawiające się w odmawianiu modlitwy różańcowej indywidualnie lub wraz z całą Rodziną Radia Maryja przynajmniej raz w tygodniu w intencjach Radia Maryja, Ojca Świętego i Ojczyny oraz wspieraniu Radia Maryja poprzez ofiarowanie dobrych uczynków, cierpienia oraz „daru serca” jako niezbędnego wsparcie finansowego dla rozgłośni. Rodzina Radia Maryja spotyka się na lokalnej cotygodniowej modlitwie, zwykle w sanktuariach maryjnych w różnych częściach Polski, zaś w maju, czerwcu i lipcu odbywają się ogólnopolskie pielgrzymki członków tej wspólnoty na Jasną Górę.

Radio Maryja
 • Prowadzenie modlitwy różańcowej o godz. 17.30 w każdą ostatnią sobotę miesiąca
 • Udział we Mszy św. o godz. 18.00 w każdą ostatnią sobotę miesiąca
 • Przygotowanie 1. ołtarza eucharystycznego podczas procesji w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Ostatnia sobota miesiąca – godz. 17.30

ks. Waldemar Głusiec

Krąg Biblijny

ks. Michał Paśnik

Redakcja Echa Dąbrowicy

Czasopismo Parafii pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy nosi tytuł “Echo Dąbrowicy” i ukazuje się nieprzerwanie od 1992 roku. Aktualnie jego redakcja składa się z 4 stałych członków i grona sympatyków, którzy okazjonalnie włączają się w proces tworzenia artykułów. 

 • Opracowywanie kolejnych numerów czasopisma

3 razy w roku – w uzgodnionym wspólnie  terminie

ks. Waldemar Głusiec

Zapraszamy

We wspólnocie osiągniesz więcej.