Pogrzeb śp. ks. kan. Jan Żukowskiego

Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej Kanonik honorowy Kapituły Zamojskiej Urodził się 18 czerwca 1938 r. w Roziencinie (par. powołania Wojsławice) Święcenia prezbiteratu przyjął 9 kwietnia 1961 r. w Lublinie  Pracował duszpastersko w parafiach: Jastków, NMP Królowej Polski – wikariusz: 10.06.1961 – 20.06.1962Lublin, KUL – student historii Kościoła: 20.0619.61 – 5.07.1965Lublin, św. Michała – wikariusz: 5.07.1965 – 6.08.1974Jastków:  wikariusz: …

Czytaj dalejPogrzeb śp. ks. kan. Jan Żukowskiego